re-creating the village

Het begon met ‘drummen voor jongeren’. In de praktijk zijn er de laatste jaren heel veel jongeren terecht gekomen die zich verloren voelen. En we kunnen het wel begrijpen….er is in België een groot probleem aan het ontstaan. Een probleem dat eigenlijk geen probleem meer zou moeten zijn wanneer we gewoon zelf in actie schieten en kiezen om niet mee te draaien in het spel.

Wij maken namelijk deel uit van de maatschappij. Het is niet wij tegen zij of zij tegen wij.Toch kan het zo voelen en ervaren worden.

Van zodra we begrijpen dat wij er een deel van uitmaken en dus invloed kunnen hebben op de maatschappij, die mee vorm kunnen geven, ontstaat er een opening. Een opening naar creatie voor het goed voelen van iedereen.

Er wil dus veel heling ontstaan.

We willen weer leren samenkomen, elk individu verenigd in één samenhangend geheel waarin elk individu zijn/haar ruimte kan innemen en zijn/haar talenten kan ontwikkelen, waar elk individu volledig zichzelf kan zijn.

Voor wie:

  • Voor jongeren die drempels willen overstijgen, die aanmoediging kunnen gebruiken om ergens bij te horen, evengoed voor jongeren die die weg al hebben afgelegd en er willen zijn voor de anderen.
  • Voor jonge ouders, samenwonend of alleenstaand die deel willen uitmaken van een netwerk van ondersteuning en vreugdevolle activiteiten.
  • Voor ouderen die uit hun schelp willen komen, die vereenzaming willen tegengaan en samen willen werken aan een betere maatschappij.
  • Kortom voor iedereen die wil organiseren en samen creëren en helen.

Wanneer:

Data komen online (elke eerste zondag van de maand)

Waar: 

We hopen hier een platform (kaart van België en Nederland) te creëren met de verschillende activiteiten.

Bijdrage:  

Een bijdrage draagt bij aan het geheel. We leren (opnieuw) ontvangen en geven vanuit het hart en we leren elkaar vertrouwen in dat geven en ontvangen vanuit het hart.

  • Donatie per sessie aan de organisatie, wordt bepaald door de organisatie zelf. (zie kalender)

JA, IK HEB INTERESSE IN EEN VAN DE PROJECTEN